Stichting Paardenmarktcomité Vianen, Benedictushof 63, 4133 AH, Vianen

Dierenwelzijn

De Stichting Paardenmarkt Vianen hecht veel belang aan het welzijn van alle dieren tijdens de markt en streeft ernaar om de paarden en pony’s een zo aangenaam mogelijk verblijf te bieden op deze dag. Bovendien zijn de volgende huisregels vastgesteld:

  • De eigenaar wordt geacht alleen dieren aan te voeren die volledig gezond zijn.
  • Dieren dienen slechts te worden vastgebonden aan de daarvoor bestemde en deugdelijke touwen.
  • De dieren staan op een geschikte ondergrond.
  • Waterreservoirs zijn aanwezig en vrij te gebruiken.
  • U bent als eigenaar ten allen tijde verantwoordelijk voor uw dieren op de paardenmarkt.
  • Agressie richting de dieren wordt in geen enkel geval getolereerd.
  • Agressieve dieren worden indien nodig van de markt verwijderd.
  • Het is verboden met paarden op de warenmarkt of het kermisterrein te komen.
  • Overtreding van deze huisregels kan tot verwijdering van de paardenmarkt leiden.