Stichting Paardenmarktcomité Vianen, Benedictushof 63, 4133 AH, Vianen

Afscheid Piet Los en Wim Pons

Het Paardenmarktcomité Vianen heeft op 26 augustus 2022 met een lunch in het Miele Experience Center afscheid genomen van comitéleden Piet Los en Wim Pons. Piet Los was sinds 2009 penningmeester van Stichting Paardenmarktcomité Vianen en de Stichting Vrienden van de Paardenmarkt. Sinds 1995 was Wim Pons als veterinair specialist behept met het dierenwelzijn en trad hij op als ringmeester. Naast warme woorden ontvingen zij een gouden speld als dank voor hun jarenlange vrijwillige inzet. Ook de echtgenotes werden in het zonnetje gezet.

27 augustus 2022