Stichting Paardenmarktcomité Vianen, Benedictushof 63, 4133 AH, Vianen

Keuring

Start & tijden

De keuring begint precies om 8.30 uur met rubriek 1.

Wedstrijd Dagkampioen: ca. 12.15 uur

Prijsuitreiking Dagkampioen: ca. 12.45 uur

Prijzen

Er zijn geldprijzen voor de 1e, 2e en 3e plaats in elke rubriek (uitgezonderd de Kinderrubriek).
Ook de andere deelnemers ontvangen een kleine vergoeding voor het laten keuren van hun paard.

De Gert van Peettrofee (wisselprijs) wordt uitgereikt aan de Dagkampioen. Daarnaast krijgt de Dagkampioen de Zilveren Sporen die ieder jaar worden aangeboden door de Gemeente Vijfheerenlanden.

Rubrieken voor inschrijving keuring:

 • Rubriek 1: Stokmaat tot 90 cm
 • Rubriek 2: Stokmaat 90 tot 107 cm
 • Rubriek 3: Stokmaat 107 tot 120 cm
 • Rubriek 4: Stokmaat 120 tot 140 cm
 • Rubriek 5: Stokmaat 140 tot 157 cm
 • Rubriek 6: Kinderrubriek voor kinderen tot 12 jaar
 • Rubriek 7: Ander rassen
 • Rubriek 8: Rijpaarden
 • Rubriek 9: Tuigpaarden
 • Rubriek 10: Friezen

Voor de kampioenskeuring worden de nummers 1 van alle rubrieken uitgenodigd met uitzondering van rubriek 6, de kinderrubriek.
De jury beoordeelt in de kinderrubriek niet de fysieke eigenschappen, maar kijkt naar het schoonste geheel. Ze let op de wijze van voorbrengen en het uiterlijk van de pony en de voorbrenger. De wijze waarop de pony is versierd telt ook mee. Kinderen leren zo spelenderwijs hoe zij een pony moeten voorbrengen.

Aan de keuring mogen alleen merries en ruinen meedoen, dus geen hengsten.

Reglement keuring en inschrijving

 • Er zullen maximaal 10 rubrieken gekeurd worden.
 • Maximaal 100 paarden ter keuring.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren wanneer het maximum van 100 paarden is bereikt ook al is de inschrijvingstermijn nog open.
 • Inschrijving is op volgorde van aanmelding.
 • Geen maximum per eigenaar.
 • Bij minder dan 5 inschrijvingen per rubriek kan het zijn dat men bij een andere rubriek wordt ingedeeld.
 • Er worden geen paarden zonder voorinschrijving toegelaten.
 • Aan de keuring mogen alleen merries en ruinen mee doen, dus geen hengsten.

U kunt zich tot en met zondag 6 oktober 2024 inschrijven via dit formulier.
Heeft u vragen of wilt u zich na 6 oktober nog inschrijven, mail dan naar secretariaat@paardenmarktvianen.nl

Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van alle geldende reglementen en verplicht u zich om u hieraan te houden.

Hier kunt u de definitieve keuringslijst van 2023 downloaden voor de Paardenmarkt.

10 oktober 2023