Stichting Paardenmarktcomité Vianen, Benedictushof 63, 4133 AH, Vianen

Keuring

Start & tijden

De keuring begint precies om 8.30 uur met rubriek 1.

Wedstrijd Dagkampioen: ca. 12.15 uur

Prijsuitreiking Dagkampioen: ca. 12.45 uur

Prijzen

De Gert van Peettrofee (wisselprijs) wordt uitgereikt aan de Dagkampioen.

Daarnaast krijgt de Dagkampioen de Zilveren Sporen die ieder jaar worden aangeboden door de Gemeente Vijfheerenlanden.

Rubrieken voor inschrijving keuring:

 • Rubriek 1: Stokmaat tot 90 cm
 • Rubriek 2: Stokmaat 90 tot 107 cm
 • Rubriek 3: Stokmaat 107 tot 120 cm
 • Rubriek 4: Stokmaat 120 tot 140 cm
 • Rubriek 5: Stokmaat 140 tot 157 cm
 • Rubriek 6: Kinderrubriek voor kinderen tot 12 jaar
 • Rubriek 7: Rijpaarden
 • Rubriek 8: Tuigpaarden
 • Rubriek 9: Friezen

Voor de kampioenskeuring worden de nummers 1 van alle rubrieken uitgenodigd met uitzondering van rubriek 6.

Aan de keuring mogen alleen merries en ruinen mee doen, dus geen hengsten.

Reglement keuring en inschrijving

 • Er zullen maximaal 10 rubrieken gekeurd worden.
 • Maximaal 100 paarden ter keuring.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren wanneer het maximum van 100 paarden is bereikt ook al is de inschrijvingstermijn nog open.
 • Inschrijving is op volgorde van aanmelding.
 • Geen maximum per eigenaar.
 • Bij minder dan 5 inschrijvingen per rubriek kan het zijn dat men bij een andere rubriek wordt ingedeeld.
 • Er worden geen paarden zonder voorinschrijving toegelaten.
 • Aan de keuring mogen alleen merries en ruinen mee doen, dus geen hengsten.

U kunt zich tot woensdag 5 oktober 2022 inschrijven via dit formulier.

Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van alle geldende reglementen en verplicht u zich om u hieraan te houden.

Hier kunt u in oktober 2022 de definitieve keuringslijst voor de Paardenmarkt vinden.

27 augustus 2021